Zaznacz stronę

Dostosowanie stron www do wymogów
Rodo 2018

Dostosowanie stron www do wymogów
Rodo 2018

Sklep internetowy a RODO

Wejście w życie RODO w wielu aspektach wpłynie także na działalność sprzedaży internetowej. Przede wszystkim zniknie obowiązek rejestrowania zbioru danych w GIODO. Zastąpi go wewnętrzny rejestr czynności przetwarzania danych. Rejestr ten zawiera: dane administratora i...

czytaj dalej

Biura nieruchomości i branża deweloperska a RODO

Branża nieruchomości pozostaje w nierozerwalnym związku z tematem ochrony danych osobowych. Często zdarza się, że pośrednicy nieruchomości, zdobywając klienta, przekazują następnie jego dane deweloperowi. W tym momencie dochodzi do przetworzenia danych w rozumieniu...

czytaj dalej

Czy za nieprzestrzeganie RODO grożą sankcje?

Za naruszenia przepisów RODO, grożą administracyjne kary pieniężne, które nałożyć może organ nadzorczy. Obecnie jest to GIODO, a według projektu nowej ustawy ma to być Prezes UODO. Kary te, zgodnie z RODO mają być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Nowe...

czytaj dalej

Jakie uprawnienia przysługują organowi nadzorczemu?

Organem nadzorczym, o którym stanowi RODO jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z projektem nowej ustawy będzie to Prezes UODO. Obowiązkiem tego organu jest monitorowanie stosowania przestrzegania RODO i egzekwowanie jego przepisów i w tym...

czytaj dalej

Co zmieni nowa ustawa o ochronie danych osobowych?

W związku z wejściem w życie RODO, konieczne będzie dostosowanie krajowego systemu prawnego do unijnego rozporządzenia. Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych implementuje unijną dyrektywę i obowiązuje bezpośrednio. Po wejściu w życie RODO, to ono...

czytaj dalej

Czym jest „prawo do bycia zapomnianym”?

RODO wprowadza pojęcie „prawa do bycia zapomnianym”, czyli uprawnienie osoby, której dane dotyczą do tego, aby jej dane osobowe zostały usunięte i przestały być przetwarzane, jeżeli: dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane; osoba, której dotyczą...

czytaj dalej

Czym są „odpowiednie środki”?

Wspomniane już wcześniej pojęcie odpowiednich środków, które wprowadza RODO może nieść istotne problemy interpretacyjne, a także trudności w jego zastosowaniu z racji swojego nieostrego charakteru. Należy zatem wskazać, że wprowadzenie tego typu pojęcia było celowym...

czytaj dalej

Czym jest zasada rozliczalności i jak ją stosować?

Zgodnie z zasadą rozliczalności, wprowadzoną przez RODO, administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad dotyczących przetwarzania danych, ustanowionych przez RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie. Inaczej rzecz ujmując na tę zasadę składa się...

czytaj dalej

Jak dostosować zabezpieczenia do nowych regulacji?

Jak już wspomniano RODO dotyczyć będzie każdego przedsiębiorcy, który przetwarza dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia, tj. dane te zbiera, utrwala, organizuje, porządkuje, przechowuje, adaptuje lub modyfikuje, pobiera, przegląda, wykorzystuje, ujawnia poprzez...

czytaj dalej

Kogo dotyczy RODO?

Rozporządzenie nie odpowiada wprost na to pytanie. Wymienia jedynie zakresy, wobec których jego stosowanie jest wyłączone. Są to: działalność nieobjęta prawem UE oraz przetwarzanie danych przez osoby fizyczne w zakresie czysto osobistym lub domowym oraz przez państwa...

czytaj dalej

Czym są dane osobowe?

Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej...

czytaj dalej

Jeżeli chcesz aby skontaktował się z Tobą nasz specjalista, pozostaw swoje dane kontaktowe. To nic nie kosztuje a może oszczędzić wielu problemów!

Zgoda na przetwarzanie danych

Kontakt

Bronisław Capik

Brilliant Group Sp. z o.o.

30-818 Kraków

ul. Wojciecha Gersona 28

tel: 602 622 261

Mail: b.capik@brilliantgroup.pl

NIP: 6762478890

Polityka prywatności

Polityka prywatności